Manuál značky

Najdôležitejšie dokumenty značky LOMAX na stiahnutie Pre všetkých interných obchodných zástupcov, partnerov a novinárov

Brand manuál Lomax
Pokračovať
Esencia značky

Kto sme?

Ide o interný dokument, ktorý slúži na načrtnutie základných ideologických charakteristík spoločnosti. Materiál je určený pre všetkých, ktorí sa podieľajú na externej (voči zákazníkom) a internej (voči zamestnancom) komunikácii spoločnosti.

1. Personifikácia značky

Ako by vyzerala značka LOMAX, keby bola človekom, a aké sú jej vlastnosti.

2. Duša značky

Od začiatku veríme v úžasnú silu ľudskej odvahy a tvorivosti. Táto sila nás vždy motivuje kráčať po inovatívnej a originálnej ceste, ktorá nám umožňuje vytvárať kvalitné a žiadané výrobky a služby.

Sme hrdí na svoju prácu, ktorá prináša spoľahlivosť a bezpečie do domovov našich zákazníkov.

Grafický manuál

Logotyp

Logotyp je hlavným komunikačným prvkom spoločnosti, používame ho na väčšine materiálov spoločnosti.

ZÁKLADNÝ VARIANT LOGOTYPU/pozitívna verzia

Toto je základný variant logotypu, ktorý sa používa na akúkoľvek firemnú komunikáciu:

LOMAX

ZÁKLADNÝ VARIANT LOGOTYPU/negatívna verzia

Toto je základný variant logotypu, ktorý sa používa na akúkoľvek firemnú komunikáciu.

LOMAX

ZÁKLADNÝ VARIANT LOGOTYPU/
negatívna verzia na firemnom červenom pozadí

Toto je základný variant logotypu, ktorý používame na akúkoľvek firemnú komunikáciu.

LOMAX

JEDNOFAREBNÝ VARIANT LOGOTYPU/pozitívna verzia

V prípadoch, keď z technických dôvodov nie je možné použiť základný farebný variant logotypu, používame zjednodušenú jednofarebnú verziu.

LOMAX

JEDNOFAREBNÝ VARIANT LOGOTYPU/negatívna verzia

V prípadoch, keď z technických dôvodov nie je možné použiť základný farebný variant logotypu, používame zjednodušenú jednofarebnú verziu.

LOMAX

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ LOGOTYPU

Minimálna veľkosť značky zaručujúca jej čitateľnosť na malých formátoch
Pri použití menšej veľkosti značky nie je zaručená jej dostatočná čitateľnosť a pôsobivosť.

LOMAX

FAREBNÉ PODKLADY DOVOLENÉ

Správne použitie logotypu na farebných podkladových plochách musí zachovať jeho dobrú
čitateľnosť a zabrániť nesúladu medzi základnou farbou logotypu a farbou podkladovej plochy.

Vhodné pozadie pre logotyp je biela, čierna alebo firemná červená farba.

LOMAX

ZAKÁZANÉ MODIFIKÁCIE LOGOTYPU

Tu uvádzame príklady zakázaných tvarových a farebných variantov logotypu.

LOMAX

Ochranná zóna

Optimálna ochranná zóna logotypu „x“ je vymedzená výškou písmena „M“ .
Minimálna ochranná zóna logotypu je „1/2 x“ .

LOMAX

Barevnost

Jedinečnosť spoločnosti výrazne posilňujú základné farby. Základné farby sú súčasťou jednotného vizuálneho štýlu, a preto predstavujú dôležitý nástroj na ovplyvňovanie pozitívneho vnímania značky, a tým aj imidžu spoločnosti.

Základné farby:

LOMAX CMYK RGB PANTONE HEX RAL
2/95/94/0 226/36/29 485 C #e2241d 3020
LOMAX CMYK RGB PANTONE HEX RAL
0/0/0/100 0/0/0 Process Black C #000000 9005

 

Písmo

Jednotný štýl písma je jedným zo základných prvkov firemnej komunikácie.
Pomáha definovať jasný a konzistentný imidž spoločnosti.

Základné písmo Eurostile

Na základnú firemnú komunikáciu používame písmo Eurostile v dostupných rezoch rodiny písma.

Na nadpisy a hlavné názvy je vhodné použiť rozšírený variant písma – extended, pre štandardné
písmo normálny rez a pri veľkom rozsahu textu zhustený rez – condensed.

LOMAX

Doplnkové písmo Arial

Ako doplnkové písmo používame font Arial v dostupných rezoch rodiny písma.
Ide najmä o používanie písma v elektronickej komunikácii (e-mail, Word dokumenty, Powerpoint).

Kľúčový vizuál

LOGO A CLAIM
(30 let LOMAX)

SPOLOČNÁ VIZUALIZÁCIA LOMAX DOM

GARÁŽ VIZUÁL LOMAX

DVERE VIZUÁL LOMAX

SCREEN ROLETY VIZUÁL LOMAX

VONKAJŠIE ROLETY VIZUÁL LOMAX

ŽALÚZIE VIZUÁL LOMAX