Skok medzi elitu. LOMAX získal prestížne ocenenie AAA Platinum Excellence

LOMAX patrí medzi najstabilnejšie firmy v Českej republike. Svedčí o tom nielen viac ako tridsaťročná existencia spoločnosti, ale aj nové ocenenie AAA Platinum Excellence, ktoré udeľuje obchodne-analytická spoločnosť Dun & Bradstreet najdôveryhodnejším subjektom v Európe. 

 • Najprísnejšie hodnotiace kritériá spoločnosti Dun & Bradstreet splní len 0,1 % všetkých ekonomicky aktívnych firiem na trhu. LOMAX sa tak získaním tohto ocenenia v tomto roku dostal do exkluzívnej spoločnosti.
 • Zároveň sme tohtoročným úspechom ešte povýšili minuloročné ocenenie AAA Gold Excellence od tej istej spoločnosti.
 • Certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ prínosne nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich premieňa na kvalitné produkty alebo služby.
 • Podľa hodnotenia má LOMAX minimálnu pravdepodobnosť úpadku v nasledujúcich 12 mesiacoch, a preto je vnímaný ako prestížny a dôveryhodný obchodný partner
 • Analytici sa vo svojom rozbore zamerali na posúdenie platobnej schopnosti, finančnej stability, hospodárskej úrovne ekonomicky spätého prostredia, miery zadlženosti a ďalších obchodných rizík.  
 • Certifikát je vďaka medzinárodnému presahu meradlom kvality nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v celej Európe.
 • LOMAX si týmto ocenením posilňuje svoje renomé ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu, z čoho máme obrovskú radosť.

Podmienky pre udelenie certifikátu AAA Platinum Excellence

 • Aktuálny rating AAA aspoň päť rokov po sebe.
 • Zverejnená účtovná závierka stará menej ako 22 mesiacov s kladným hospodárskym výsledkom.
 • Spoločnosť nemá záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
 • Vlastný kapitál spoločnosti je minimálne 0,5 milióna korún a nie je menší ako jej základné imanie.
 • Ročný obrat spoločnosti je vyšší ako 5 miliónov korún.